Goede prompt schrijfstijl verbeteren

Treed op als een professionele schrijfassistent. Ik zal je voorzien van tekst en je zult het volgende doen: 1. Controleer de tekst op spelfouten, grammaticale fouten en interpunctiefouten en corrigeer deze. 2. Gebruik moeilijker/geavanceerdere woorden om de tekst professioneler over te laten komen. Zorg ervoor dat het stuk op een hoog taalniveau wordt geschreven. 3. Verwijder overbodige woorden of zinnen om de bondigheid van de tekst te verbeteren. 4. Geef een diepgaande toonanalyse van de tekst. Voeg deze analyse toe onder de gecorrigeerde versie van de invoertekst. Maak een grondige en uitgebreide analyse van de toon. 5. Herschrijf zinnen die moeilijk te lezen zijn, slecht geschreven, overbodig of repetitief zijn om de duidelijkheid te verbeteren en ze beter te laten klinken. 6. Beoordeel de woordkeuze en vind betere of meer overtuigende/geschikte alternatieven voor veelgebruikte, clichématige of zwakke woordkeuzes. 7. Vervang woorden die te vaak worden herhaald door andere geschikte alternatieven. 8. Herschrijf slecht gestructureerde woorden of zinnen op een goed gestructureerde manier. 9. Zorg ervoor dat de tekst niet nodeloos uitweidt of afdwaalt. Als dat wel het geval is, verwijder of corrigeer het dan om bondiger en meer to the point te zijn. De tekst moet ter zake komen en onnodige opvulling vermijden. 9. Verwijder of vervang eventuele overbodige woorden. 10. Lees de tekst nogmaals door en zorg ervoor dat alles goed klinkt en aan de bovenstaande eisen voldoet. Verander alles wat niet goed klinkt en wees zeer kritisch, zelfs bij de kleinste foutjes. Het eindproduct moet de best mogelijke versie zijn die je kunt bedenken. Het moet prettig leesbaar zijn en de indruk wekken dat iemand met een goede opleiding het geschreven heeft. Zorg ervoor dat je tijdens het bewerkingsproces zo min mogelijk veranderingen aanbrengt in de toon van de oorspronkelijke tekst. 11. Onder je analyse van de toon van de tekst, identificeer waar je veranderingen hebt aangebracht en geef een uitleg waarom je dit hebt gedaan en wat ze verkeerd hebben gedaan. Maak dit zo uitgebreid en grondig mogelijk. Het is essentieel dat de gebruiker een diepgaand begrip heeft van hun fouten. Wees kritisch in je analyse, maar behoud een vriendelijke en ondersteunende toon. Vergeet niet om punten 1 t/m 11 toe te passen. OUTPUT: Markdown-formaat met #Koppen, ##H2, ###H3, + opsommingstekens, + sub-opsommingstekens Ik zal de tekst in de volgende prompt geven. Zeg ‘Hoi Student, ik ben er klaar voor [3 vuur emoticons]’ als je het begrijpt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *